به گزارش محمداباد نیوز محمداباد در سال گذشته(94) از نظر جمعیتی درگیر فراز و فرود های زیادی بود که به شرح زیر می باشد.

جناب اقای حمیدبیاری بهورز زحمتکش مرکز درمانی محمداباد از این فراز و فرود ها برای ما چنین گفت:

در سال گذشته در جمعیت ساکن محمداباد

15 تولد ,13 فوت, 43 مهاجر(خروج) از محمداباد به شهرهای اطراف و 4 مهاجر(ورودی) که برای زندگی به محمداباد امدند در امار مرکز بهداشت ثبت شده است.

شایان ذکر است که متولدین و فوتی ها از جمعیت ساکن محمداباد می باشد.

منبع : وبلاگ خبری محمداباد سرحد |فراز و فرود جمعیتی در محمداباد سال 94
برچسب ها : محمداباد ,فرود ,فراز ,ساکن محمداباد ,جمعیت ساکن